• +31633136035
  • info@taartpunthw.nl

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Taartpunt Hoeksche Waard

Algemene voorwaarden Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Taartpunt Hoeksche Waard. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Taartpunt Hoeksche Waard te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Taartpunt Hoeksche Waard zijn vrijblijvend. Taartpunt Hoeksche Waard accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Taartpunt Hoeksche Waard behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn BTW vrijgesteld.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, whatsapp, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Taartpunt Hoeksche Waard behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Taartpunt Hoeksche Waard zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Bestellingen dienen minimaal 1 week van te voren worden ingediend. Levertijden worden besproken met de klant, dit gebeurt met de  Email, telefonisch of met Whatsapp. Bezorging is gratis boven besteding van €35,- in de Hoeksche Waard, Dordrecht, Barendrecht en Rotterdam. Bestellingen kunnen ook worden afgehaald in overleg.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Taartpunt Hoeksche Waard over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Het recht van eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Taartpunt Hoeksche Waard ~ Info@taartpunthw.nl

Chat openen
1
Hallo, kunnen wij u helpen?